03.03.2014 – AM POR a prelungit termenul pentru consultarea publică a Ghidului Solicitantului pentru DMI 3.4.

Prin Decizia DG REGIO C(2013)9772/19.12.2013, Comisia Europeană a aprobat realocarea, de la alte Programe Operaţionale, a 150 de milioane de euro pentru Axa prioritara 3 a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional a anunţat prelungirea termenului pentru consultarea publică a Ghidului solicitantului pentru acest domeniu de intervenţie. Observaţiile/comentariile pot fi transmise până în data de 7 martie 2014 (termenul iniţial fiind 28 februarie), ora 16:30, pe adresele de e-mail: ovidiu.panaite@mdrap.ro siinfo@mdrap.ro.