01.09.2015 – Anunț AMPOSDRU ref. minută reuniune CM POCU.

MFE – Secretariatul permanent al CM POCU organizat la nivelul Direcției Generale Programe Capital Uman, în acord cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) a CM POCU 2014-2020, art.Art. 7 – “Reuniunile CM”, alin. (13), a publicat Minuta reuniunii CM POCU din data de 20 Mai 2015, precum și Sinteza deciziilor luate în cadrul acestei reuniuni.