02.09.2015 – MFE-DG PCU a publicat Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru POCU 2014-2020 – varianata revizuită.

Vă informăm pe această cale că a fost publicat Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – varianta revizuită în urma procesului de consultare publică, document publicat de catre MFE – DG POCU pe site-ul propriu.

Totodată a fost publicat și centralizatorul sugestiilor/propunerilor transmise de către potențialii beneficiari.