“Spune Da, carierei de chimist”-Acțiuni inovative pentru reducerea abandonului în rândul studenților Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (SDCC_FCIC)

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Grant Necompetitiv pentru Universități

Runda

Runda II

Perioada de implementare 10.09.2019-09.09.2022
Titlul “Spune Da, carierei de chimist”-Acțiuni inovative pentru reducerea abandonului în rândul studenților Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (SDCC_FCIC)
Director de grant Conf. dr. Gabriela Nicoleta NEMEȘ