Activități pentru reducerea abandonului în cadrul facultății de Drept (ApRAcF_DREPT)

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Grant Necompetitiv pentru Universități

Runda

Runda II

Perioada de implementare 18.09.2019-17.09.2021
Titlul Activități pentru reducerea abandonului în cadrul facultății de Drept (ApRAcF_DREPT)
Director de grant Lect. dr. Sergiu GOLUB