Instrucţiunea nr. 7 din data de 14.04.2009

Instrucţiunea nr. 7 din data de 14.04.2009 privind verificarea Anexei nr. 2 „Bugetul proiectului” la contractele de finanţare încheiate pentru proiectele de grant finanţate din POSDRU 2007-2013, în vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate conform Acordului de Delegare de Funcţii încheiat între AMPOSDRU şi Organismele Intermediare pentru POSDRU privind implementarea POSDRU 2007-2013