În vederea asigurării unei abordări unitare aplicabile proiectelor co-finanţate din POSDRU, aferente cererii de propuneri de proiecte nr. 89 “Programe post-doctorale”, AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 15

În vederea asigurării unei abordări unitare aplicabile proiectelor co-finanţate din POSDRU, aferente cererii de propuneri de proiecte nr. 89 “Programe post-doctorale”, AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 15