Compartimentul Contractare OIPOSDRU- MECTS are rugămintea de a i se transmite documentele corespunzătoare modificării contractului (Notificări şi Acte adiţionale) şi în format scanat (Pdf) pe suport electronic, alături de varianta în format hârtie

Compartimentul Contractare OIPOSDRU- MECTS are rugămintea de a i se transmite documentele corespunzătoare modificării contractului (Notificări şi Acte adiţionale) şi în format scanat (Pdf) pe suport electronic, alături de varianta în format hârtie