Finalizare proiect POIM 144244

Universitatea Babeș-Bolyai, în calitate de Beneficiar, a finalizat implementarea proiectului cu titlul Consolidarea capacității Universității Babeș-Bolyai în vederea gestionării adecvate a crizei sanitare generată de virusul SARS-COV-2 – StaySafeUBB (SMIS2014+: 144244), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Mai multe detalii se pot vizualiza în secțiunea proiectului.