POIM 144244 – Consolidarea capacității Universității Babeș-Bolyai în vederea gestionării adecvate a crizei sanitare generată de virusul SARS-COV-2 – StaySafeUBB

Program de finanţare POIM
Denumirea beneficiarului 

Universitatea Babeș-Bolyai

Axa prioritară

AP 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU

Obiectivul specific

10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale

Cod proiect

POIM 144244

Valoarea totală a proiectului
868.743,37 lei
Perioada de implementare 12 iulie 2022 – 28 februarie 2023
Titlul

Consolidarea capacității Universității Babeș-Bolyai în vederea gestionării adecvate a crizei sanitare generată de virusul SARS-COV-2 – StaySafeUBB

Manager proiect

Prof. univ. dr. Bálint MARKÓ

Informații proiect Comunicat presa demarare proiect