POIM 144244 – Consolidarea capacității Universității Babeș-Bolyai în vederea gestionării adecvate a crizei sanitare generată de virusul SARS-COV-2 – StaySafeUBB

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Program de finanţare POIM
Denumirea beneficiarului 

Universitatea Babeș-Bolyai

Axa prioritară

AP 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU

Obiectivul specific

10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale

Cod proiect

POIM 144244, Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastrutură Mare 2014-2020 REACT-EU

Scopul și obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2 în cadrul comunității Universității Babeș-Bolyai, precum și asigurarea condițiilor de adecvare a strategiei instituționale de prevenire a transmisiei în masă a infectării în cadrul comunității academice. Astfel dotarea UBB cu echipamente de protecție și dispozitive medicale crește considerabil capacitatea universității de a proteja eficient sănătatea membrilor comunității academice, fie studenți, personal didactic, de cercetare sau administrative, dar și terții care intră în contact cu instituția.

 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

OS 1: Creșterea capacității de triaj epidemiologic a fluxurilor de persoane în interiorul clădirilor UBB în vederea diminuării riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2 în sistemul public de educație superioară;

OS 2: Creșterea capacității UBB de asigurare a materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție în spațiile gestionate în vederea diminuării riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2 în cadrul Universității Babeș-Bolyai;

OS 3: Creșterea capacității UBB de asigurare a echipamentelor de protecție individuală (măști) pentru 2500 de studenți care beneficiază de burse sociale de stat sau de burse sociale cu caracter ocazional, în vederea diminuării riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2 în sistemul public de educație superioară;

OS 4: Creșterea capacității UBB de identificare a cazurilor suspecte de infecția cu virusul SARS-CoV-2 prin înființarea unui Centru de Prevenție COVID-19 în vederea diminuării riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2 în sistemul public de educație superioară și adecvarea strategiilor de organizare a activităților didactice și administrative în condiții optime de siguranță în Cluj-Napoca si în alte extensii/centre universitare ale UBB și alinierea la bunele practici internaționale prin care deciziile strategice sunt luate și ulterior sunt validate pe baza unor evidențe științifice.

Rezultatele preconizate
  • 28 clădiri dotate cu sisteme de triaj epidemiologic prin identificarea temperaturii și purtării măștii pentru diminuarea riscului propagării infecției cu SARS-CoV-2;
  • 50 de unități din cadru UBB dotate cu materiale și dispozitive de curățenie, igienă și dezinfecție (22 de facultăți cu clădirile aferente, 17 cămine studențești, Direcția Generală Administrativă, Clădirea Centrală UBB, Clădirea Convictului Nobiliar (Echinox), Clădirea de pe strada Moților nr. 11, Centrul de Cooperări Internaționale, Centrul de Formare Continuă și Învățământ la Distanță, 2 clădiri din Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu”);
  • 2500 de studenți beneficiari de bursă socialădotați cu echipamente de protecție individuală; 
  • 1 Centru de Prevenție COVID-19 înființat; 2500 buc. teste rapide pe bază de antigen achiziționate și puse la dispoziția comunității; 1 strategie de organizare a activităților didactice și administrative în condiții optime de siguranță în Cluj-Napoca si în alte extensii/centre universitare ale UBB.
Valoarea totală a proiectului

868.743,37 lei

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 868.743,37 lei, 100% (868.743,37 lei) din aceasta reprezentând sumă nerambursabilă din FEDR REACT-EU.

Perioada de implementare 12 iulie 2022 – 30 iunie 2023
Titlul

Consolidarea capacității Universității Babeș-Bolyai în vederea gestionării adecvate a crizei sanitare generată de virusul SARS-COV-2 – StaySafeUBB

Manager proiect

Prof. univ. dr. Bálint MARKÓ

Informații proiect

Comunicat presa demarare proiect

Comunicat presa finalizare proiect