EVALUAREA RISCURILOR DE DEZASTRE LA NIVEL NAŢIONAL (RO-RISK)

Program de finanţare POCA 2014-2020
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

IP1/2015

Perioada de implementare 17.03.2016 – 17.09.2017
Titlul EVALUAREA RISCURILOR DE DEZASTRE LA NIVEL NAŢIONAL (RO-RISK)
Solicitant INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Coordonator proiect din partea UBB Prof. univ. Ing. Al. OZUNU