POCA 111830 – Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție

Program de finanţare POCA
Axa prioritară

AP 2 Administrație publică și sistem judiciar
accesibile și transparente

Apel

Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Cod proiect

111830

Perioada de implementare 16.07.2018-16.11.2019
Titlul Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție
Solicitant Transparency International Romania (TI-Ro)
Coordonator proiect din partea UBB Conf. dr. Liviu HAROSA