Continuă studiile, integrează-te! Program Remedial organizat la Studii Europene (PROSE)

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Grant Necompetitiv pentru Universități

Runda

Runda II

Perioada de implementare 10.09.2019-10.09.2021
Titlul Continuă studiile, integrează-te! Program Remedial organizat la Studii Europene (PROSE)
Director de grant Conf. dr. Adrian CORPĂDEAN