Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) şi-a schimbat sigla

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) şi-a schimbat sigla. Documentele elaborate după luna aprilie în cadrul proiectelor POSDRU, care au ca Organism Intermediar MECTS, trebuie să conţină noua siglă. Mai multe detalii găsiţi pe site-ul OIPOSDRU MECTS 

Chestionarul pentru îmbunătăţirea Ghidului Solicitantului

În dorinţa de a sprijini potenţialii beneficiari în conceperea unor proiecte de calitate şi, totodată, de a diminua timpul consumat de aceştia în elaborarea şi completarea cererilor de finanţare, AMPOSDRU invită beneficiarii şi orice persoană interesată să completeze Chestionarul pentru îmbunătăţirea …