02.09.2010 – AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb

02.09.2010 – AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb – Modulul Evidenţa Cheltuielilor, în vederea operării modificărilor survenite în urma aprobării Ordinului nr. 1117/2170/august2010. Sistemul va fi operaţional începând cu data de 08.09.2010. Pe parcursul acestei perioade beneficiarii nu vor putea transmite …

Secretariatul Tehnic Permanent al PROIS-NV organizează în datele 7, 9 şi, respectiv, 10 septembrie 2010, la Cluj-Napoca, primele 3 sesiuni de training dedicate completării cererilor de finanţare pentru DMI 5.1.

Secretariatul Tehnic Permanent al PROIS-NV organizează în datele 7, 9 şi, respectiv, 10 septembrie 2010, la Cluj-Napoca, primele 3 sesiuni de training dedicate completării cererilor de finanţare pentru DMI 5.1.

01.09.2010 – Sistemul informatic pentru transmiterea cererilor de finanţare în cadrul liniei de finanţare „Burse doctorale”, DMI 1.5., va fi activat joi, 2 septembrie 2010, începând cu ora 10:00

01.09.2010 – Sistemul informatic pentru transmiterea cererilor de finanţare în cadrul liniei de finanţare „Burse doctorale”, DMI 1.5., va fi activat joi, 2 septembrie 2010, începând cu ora 10:00

31.08.2010 – A fost deschis apelul de proiecte strategice Burse doctorale aferent DMI 1.5 din cadrul POSDRU

31.08.2010 – A fost deschis apelul de proiecte strategice Burse doctorale aferent DMI 1.5 din cadrul POSDRU Ghidul Solicitantului – Condiţii generale Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice Burse doctorale

02.08.2010 – OIPOSDRU CNDIPT a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului

02.08.2010 – OIPOSDRU CNDIPT a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de grant aferente DMI 2.1. Comentariile dumneavoastră se pot transmite la adresa de e-mail cndiptoiposdru@ tvet.ro până la 15.08.2010

02.08.2010 – OIPOSDRU CNDIPT a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului

02.08.2010 – OIPOSDRU CNDIPT a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de grant aferente DMI 2.3. Comentariile dumneavoastră se pot transmite la adresa de e-mail cndiptoiposdru@ tvet.ro până la 15.08.2010

22.07.2010 – AMPOSDRU a publicat spre informare Ghidul Solicitantului – Conditii Generale, versiunea revizuita, ca urmare a comentariilor relevante primite

22.07.2010 – AMPOSDRU a publicat spre informare Ghidul Solicitantului – Conditii Generale, versiunea revizuita, ca urmare a comentariilor relevante primite.