12.01.2011 – Comunicat privind măsurile de îmbunătăţire a transparenţei procesului de depunere a cererilor de finanţare şi optimizarea vitezei de răspuns

12.01.2011 – Comunicat privind măsurile de îmbunătăţire a transparenţei procesului de depunere a cererilor de finanţare şi optimizarea vitezei de răspuns 

15.12.2010 – AMPOSDRU a publicat Decizia nr. 53/13.12.2010 cu privire la modificarea contractului de finanţare strategic/grant

15.12.2010 – AMPOSDRU a publicat Decizia nr. 53/13.12.2010 cu privire la modificarea contractului de finanţare strategic/grant  Notificarea privind modificarea contractului (format editabil) Model buget (format editabil)

09.12.2010 – Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererilor de propuneri de proiecte de grant în cadrul DMI 6.1 a fost publicat în Monitorul Oficial

09.12.2010 – Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererilor de propuneri de proiecte de grant în cadrul DMI 6.1 a fost publicat în Monitorul Oficial

06.12.2010 – Comunicat de presă: Realocări de 300 de milioane de euro pentru combaterea şomajului şi sprijinirea firmelor care creează locuri de muncă

06.12.2010 – Comunicat de presă: Realocări de 300 de milioane de euro pentru combaterea şomajului şi sprijinirea firmelor care creează locuri de muncă Comunicat de presă Prezentarea propunerii de realocare financiara intre axele POSDRU