01.07.2010 – Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor şi beneficiarilor de proiecte, conducerea AMPOSDRU a luat o serie de măsuri care vizează pe de o parte, modificarea mecanismului de acordare a prefinanţării, iar pe de altă parte modificarea Ghidului Solicitantului

01.07.2010 – Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor şi beneficiarilor de proiecte, conducerea AMPOSDRU a luat o serie de măsuri care vizează pe de o parte, modificarea mecanismului de acordare a prefinanţării, iar pe de altă parte modificarea Ghidului Solicitantului

Compartimentul Contractare OIPOSDRU- MECTS are rugămintea de a i se transmite documentele corespunzătoare modificării contractului (Notificări şi Acte adiţionale) şi în format scanat (Pdf) pe suport electronic, alături de varianta în format hârtie

Compartimentul Contractare OIPOSDRU- MECTS are rugămintea de a i se transmite documentele corespunzătoare modificării contractului (Notificări şi Acte adiţionale) şi în format scanat (Pdf) pe suport electronic, alături de varianta în format hârtie

În vederea asigurării unei abordări unitare aplicabile proiectelor co-finanţate din POSDRU, aferente cererii de propuneri de proiecte nr. 89 “Programe post-doctorale”, AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 15

În vederea asigurării unei abordări unitare aplicabile proiectelor co-finanţate din POSDRU, aferente cererii de propuneri de proiecte nr. 89 “Programe post-doctorale”, AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 15