08.04.2013 – Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor lansa Cereri de Propuneri de Proiecte în cadrul următoarelor Axe Prioritare (AP) POSDRU: 1, 2, 4, 5 şi 6.

AP 1 – Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere; AP 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; AP 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare; AP 5 – …

04.04.2013 – OI POSDRU MEN pune la dispoziţia beneficiarilor două documente ce cuprind actualizarea informaţiilor cu privire la noua denumire a autorităţii contractante şi noul reprezentant legal.

Pentru eficientizarea aprobării actelor adiţionale la contractul de finanţare, OI POSDRU MEN pune la dispoziţia beneficiarilor două documente ce cuprind actualizarea informaţiilor cu privire la noua denumire a autorităţii contractante şi noul reprezentant legal. Menţionăm că documentele pot fi vizualizate …