08.04.2013 – Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor lansa Cereri de Propuneri de Proiecte în cadrul următoarelor Axe Prioritare (AP) POSDRU: 1, 2, 4, 5 şi 6.

AP 1 - Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere;

AP 2 - Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii;

AP 4 - Modernizarea serviciului public de ocupare;

AP 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare;

AP 6 - Promovarea incluziunii sociale.

Pentru evaluarea Cererilor de finanţare depuse de solicitanţi în cadrul
acestor apeluri se caută experţi evaluatori cu experienţă şi competenţe în
domeniul Cererilor de Propuneri de Proiecte ce urmează a fi lansate. Pentru
mai multe detalii vă rugăm să accesaţi site-ul: www.evaluareproiecte.ro