08.04.2013 – OIPOSDRU MEN a publicat spre consultare Schiţele Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru următoarele Domenii Majore de Intervenţie: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 şi 2.2.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi pagina oficială a
AMPOSDRU, la adresa: http://www.fseromania.ro/index.php

Vă rugăm să transmiteţi până la data de 17.04.2013 propunerile, sugestiile
şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la
adresa de e-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro