30.08.2013 – DG AMPOSDRU şi OIRPOSDRU au publicat spre consultare schiţele Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru DMI 6.1.

DG AMPOSDRU şi OIRPOSDRU au publicat spre consultare schiţele Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru:

Vă rugăm să transmiteţi până la data de 08.09.2013 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la următoarele adrese de e-mail: economiesocialastrategic@fseromania.ro, economiesocialagrant@fseromania.ro şi fondurieuropene@ubbcluj.ro.