21.07.2014 – POCA 2014-2020 spre consultare publică!

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin AM PODCA, a publicat versiunea revizuită a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi a invitat părţile interesate să se implice în procesul de consultare a acestui program.

Opiniile şi contribuţiile la îmbunătăţirea acestui document sunt aşteptate pe adresa de mail: amdca@podca.ro.