19.08.2015 – Adresă Direcția Financiar Contabilă ref. plăți salariale.

Direcția Financiar Contabilă din cadrul UBB a emis o adresă referitoare la plata cheltuielilor salariale aferente ultimei luni de implementare a proiectului. Vă rugăm să țineți cont de cele menționate în adresă.