19.02.2014 – ANRMAP organizează seminarii de diseminare a bunelor practici în domeniul achiziţiilor publice.

ANRMAP anunţă organizarea unei serii de evenimente care au ca scop diseminarea Ghidului de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferent proiectelor finanţate din instrumente structurale în rândul beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale. 

Întâlnirile se vor desfăşura sub forma unor seminarii al căror obiectiv îl reprezinta schimbul de experienţă cu privire la cele mai bune practici în domeniul achiziţiilor publice între persoanele implicate în procesul de achiziţii publice pentru proiectele finanţate din instrumente structurale. Seminariile se vor derula după următorul calendar:

  • 18 februarie 2014, Craiova
  • 20 februarie 2014, Sinaia
  • 25 februarie 2014, Iaşi
  • 4 martie 2014, Sibiu
  • 6 martie 2014, Cluj
  • 11 martie 2014, Timişoara
  • 18 martie 2014, Constanţa
  • 20 martie 2014, Bucureşti-Ilfov

Evenimentele sunt organizate în cadrul proiectului “Sprijin pentru factorii implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziţii publice, finanţat din FEDR prin POAT 2007-2013. Cei interesaţi pot intra în posesia Ghidului de bune practici completând formularul de solicitare. Mai multe informaţii se găsesc pe site-ul http://www.anrmap.ro/comunicat/comunicat-de-presa-13.