09.08.2016 – OI CNDIPT trece în structura OI MENCȘ.

Pentru perioada 2014-2020 va exista un singur organism intermediar pentru liniile de finanțare din cadrul POCU dedicate domeniului educației. OI MENCȘ va gestiona toată alocarea financiară aferentă POCU, adică aproape 1,5 miliarde euro. Conform Hotărârii nr. 44/03.02.2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pentru gestionarea POCU, OI MENCS preia din structura CNDIPT 50 de posturi aferente activităţii de organism intermediar a acestei organizații.