09.08.2016 – MFE constituie GTL pentru preconsultare/consultare Ghiduri solicitant POCU!

Conform unui anunț postat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, la nivelul MFE se vor constitui Grupuri Tehnice de Lucru (GTL) pentru etapa de preconsultare/consultare a Ghidurilor Solicitantului – Condiţii Specifice aferente axelor prioritare 1- 6 ale Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.
Din GTL fac parte ministere de resort, membri ai Comitetului de monitorizare a POCU şi specialişti invitaţi. Contribuţia acestora la lucrările GTL nu va fi remunerată.
Conform anunțului, GTL vizează în special identificarea unor modalităţi cât mai eficiente şi mai realiste de îndeplinire a obiectivelor specifice, respectiv a indicatorilor POCU.
Grupurile Tehnice de Lucru au ca scop principal creşterea calităţii ghidurilor ce vor fi supuse ulterior consultării publice. În cadrul  procesului de consultare publică se vor organiza dezbateri publice şi se vor primi propuneri în scris la adresele de e-mail dedicate fiecărui ghid supus consultării, fiecare organizaţie/persoană fizică interesată putând contribui la consolidarea ghidurilor solicitantului.