08.01.2014 – Conferinţa de finalizare a proiectului POSDRU/109/2.1/G/82039.

Joi, 16 ianuarie 2014, va avea loc Conferinţa de finalizare a proiectului cu titlul “PR.A.C.T.I.C.A. I.N.CE.PE. – PRogrAmul Cursurilor pentru sTudenţI în sCopul Angajării sau demarărIi uNei afaCEri Personale”. Mai multe informaţii găsiţi în secţiunea proiectului.