05.11.2015 – POR2014-2020: A fost aprobată versiunea finală a Ghidului General al solicitantului.

Versiunea finală a Ghidului General al Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost aprobată miercuri, 4 noiembrie 2015, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Pentru aprobarea documentului a fost parcursă procedura de consultare publică, în urma căreia au fost primite numeroase observații și comentarii care au fost luate în considerare pentru finalizarea Ghidului.

Ghidul Solicitantului Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 cuprinde informații generale, prezentate sintetic, despre POR 2014-2020, sistemul de management al programului, ajutorul de stat și instrumentele financiare aplicabile, despre apelurile de proiecte, inclusiv despre modalitatea de completare și depunere a cererilor de finanțare, despre criteriile comune de eligibilitate, precum și o descriere susccintă a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contractare a proiectelor.