05.11.2015 – Adresă DGA ref. depunere referate necesitate.

Direcţia Generală Administrativă a UBB a diseminat o adresă cu privire la depunerea referatelor de necesitate aferente anului 2015, respectiv 2016.

Conform adresei, referatele de necesitate care se pot justifica în bugetului anului 2015 vor fi depuse până cel târziu la data de 20.11.2015 (inclusiv), iar referatele de necesitate care vor fi justificate în contul anului 2016 nu se vor depune decât după data de 11.01.2016.