04.04.2014 – AMPOSDRU şi OI POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov au publicat o listă provizorie a proiectelor aprobate pentru CPP 165 (DMI 6.2).

DG AMPOSDRU şi OI POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov au publicat lista provizorie a proiectelor aprobate pentru CPP 165 (DMI 6.2), ca urmare a suplimentării alocării financiare.