07.11.2014 – Informare DGA termene limită depunere referate necesitate 2014.

Direcţia Generală Administrativă din cadrul UBB a întocmit o adresă cu privire la termenul de depunere a referatelor de necesitate pentru achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări care se pot justifica în bugetul pe anul 2014.