31.10.2014 – Anunţ OIPOSDRU MEN ref. anexă Grup ţintă.

Vă informăm pe această cale că OIPOSDRU MEN a publicat în data de 30.10.2014 un anunţ pe site-ul propriu prin care se precizează că având în vedere prevederile procedurilor operaţionale în vigoare, care vizează verificarea, validarea cererilor de rambursare şi raportarea la nivelul POSDRU, beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul DMI-urilor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 pentru care OIPOSDRU MEN are delegare de funcţii, vor avea obligaţia de a completa şi depune în original la fiecare cerere de rambursare Anexa 1, referitoare la grupul ţintă implicat în activităţile proiectului, alături de documentele aferente Cererii de rambursare necesare a fi depuse conform Instrucţiunilor AMPOSDRU în vigoare.

Vă rugăm să ţineţi cont de această precizare la depunerea cererilor de rambursare.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi pagina web a OIPOSDRU MEN, la următoarea adresă: http://www.posdru.edu.ro/index.php/articles/c834