POCU/90/6.13/6.14/109139 – SPiC – Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră

Program de finanţare POCU
Axa prioritară

AP 6 Educație și competențe

Apel

Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii

Cod proiect

POCU/90/6.13/6.14/109139

Perioada de implementare 24.09.2018-23.09.2020
Titlul Spic – Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră
Manager proiect Teodora RAȚ