Propunerea privind implicarea Consiliului Progranelor Europene în analiza documentației aferente proiectelor finanțate din fonduri structurale aprobată în ședința Consiliului Programelor Europene din data de 12.09.2011

Propunerea privind implicarea Consiliului Progranelor Europene în analiza documentației aferente proiectelor finanțate din fonduri structurale aprobată în ședința Consiliului Programelor Europene din data de 12.09.2011