Prevenirea și combaterea abandonului studiilor universitare prin educație remedială (FBG-REM)

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Grant Necompetitiv pentru Universități

Runda

Runda II

Perioada de implementare 23.12.2019-22.12.2022
Titlul Prevenirea și combaterea abandonului studiilor universitare prin educație remedială (FBG-REM)
Director de grant Conf. dr. Beatrice KELEMEN