POIM 124453 – Managementul conservativ și durabil al biodiversității siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA014 Cursul Mijlociu al Someșului și ROSCI0435 Someșul între Rona și Țicău și ariilor protejate care se suprapun cu acestea

Program de finanţare POIM
Denumirea beneficiarului și a partenerilor

Universitatea Babeș-Bolyai

Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Axa prioritară

AP 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

Apel

O.S. 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Cod proiect

POIM 124453

Valoarea totală a proiectului
3,484,362.87 lei (cofinanțare FEDR – 2.961.708,49 și BS – 393.845,24 lei, cofinanțare ANANP – 128.809,14 lei)
Perioada de implementare 01.11.2019-31.10.2022
Locul de implementare al proiectului
Universitatea Babes-Bolyai și suprafețele siturilor siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA014 Cursul Mijlociu al Someșului și ROSCI0435 Someșul între Rona și Țicău și ariilor protejate care se suprapun cu acestea
Titlul Managementul conservativ și durabil al biodiversității siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA014 Cursul Mijlociu al Someșului și ROSCI0435 Someșul între Rona și Țicău și ariilor protejate care se suprapun cu acestea
Manager proiect Ciprian BODEA
Informații proiect Rezumat proiect

 

Comunicat de presă lansare proiect

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
  Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro