PLĂŢI AMPOSDRU

* În această secţiune sunt prezentate listele plăţilor efectuate de AMPOSDRU către toţi beneficiarii POSDRU, conform informaţiilor care se regăsesc pe site-ul AMPOSDRU: http://www.fseromania.ro/index.php/implementeaza/plati