Ordin privind modificarea Orientărilor pentru accesarea finanțărilor POCU – IUN.2020!

Conform unui anunț postat pe site-ul MFE, a fost publicat Ordinul nr. 279/10.06.2020 privind modificarea și completarea Orientărilor pentru accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 (versiunea IUN.2020). Modificările vizează următoarele:

Ordinul prevede modificări în implementarea proiectelor, mai ales pentru cele afectate de COVID-19, după cum urmează:

1. E permisă prelungirea contractelor de finanțare afectate pe aceasta perioadă, cu maxim 6 luni peste durata maximă prevazută în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice;

2. Ministerul Fondurilor Europene a modificat contractul de finanțare – condiții specifice, în sensul permiterii depunerii de notificări penru modificări de buget în limita a 10% între categoriile bugetare (până acum nu exista această prevedere în cadrul POCU).