MIPE a publicat Ordinul 721 / 13.07.2021

MIPE a publicat Ordinul 721 / 13.07.2021 privind modalitatea de prezentare a CV-urilor în procesul de accesare / implementare a proiectelor gestionate de MIPE. Conform documentului publicat, nu vor mai fi necesare semnăturile titularilor pe fiecare pagină și nici mențiunea conform cu originalul pe CV și documente suport, acestea urmând să fie semnate electronic de reprezentanții legali ai instituțiilor.