Instrucţiunea privind plata contravalorii taxei pe valoarea adăugată (TVA) plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU

Instrucţiunea privind plata contravalorii taxei pe valoarea adăugată (TVA) plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU