Instrucţiunea nr. 51 din data de 11.01.2012

Instrucţiunea nr. 51 din data de 11.01.2012 în vederea respectării prevederilor Memorandumului privind aprobarea listelor unitare de verificare a procedurilor de achiziţii publice din cadrul proiectelor finantaţe din instrumente structurale şi ale Instrucţiunii nr. 49, privind adoptarea metodologiei de eşantionare pentru verificarea procedurilor de achiziţie publică din cadrul proiectelor finanţate din POSDRU