Clarificari OIPOSDRU MECTS cu privire la instructiunea nr. 61

Clarificari OIPOSDRU MECTS cu privire la instructiunea nr. 61: Beneficiarii vor depune documentele aferente clasei de risc C, conform esantionarii din Action Web, la locatiile OIPOSDRU MECTS unde se verifica Cererea de rambursare (lista a fost publicata pe site-ul OIPOSDRU MECTS www.posdru.edu.ro)pe data de 26.06.2012.
Documentele se depun in urmatoarele situatii:
– pentru cererile de rambursare pentru care s-a dat bun de plata de catre OIPOSDRU MECTS, dar nu a fost efectuata plata de catre AM;
– pentru cererile intermediare (alta decat cererea nr. 1) curenta aflata in prezent in verificare la OIPOSDRU MECTS.
Pentru cererile de rambursare deja platite nu se depun documente. Daca in prezent aveti depuse la OIPOSDRU MECTS mai multe cereri de rambursare intermediare pentru acelasi proiect (ex. CRC n, CRC n+1, CRC n+2) se vor depune documentele aferente esantionului pe clasa de risc C doar pentru cererea de rambursare curenta aflata in verificare (CRC n). Daca exista cererea de rambursare nr. 1 inregistrata la OIPOSDRU MECTS, aceasta cuprinde toate documentele financiare si nu se redepun documente.