10.04.2013 – Noutăţi implementare proiecte POS Mediu

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu (AM POS Mediu) a publicat Lista de autoevaluare a legalităţii derulării procedurilor de achiziţie publică şi check-list de autoevaluare a sistemului intern de management şi control implementat la nivelul Autorităţii contractante / …

08.04.2013 – Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor lansa Cereri de Propuneri de Proiecte în cadrul următoarelor Axe Prioritare (AP) POSDRU: 1, 2, 4, 5 şi 6.

AP 1 – Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere; AP 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; AP 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare; AP 5 – …

08.04.2013 – OIPOSDRU MEN a publicat spre consultare Schiţele Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru următoarele Domenii Majore de Intervenţie: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 şi 2.2.

DMI 1.1 Educaţia iniţială, primul pas în cariera profesională – cerere de propuneri de tip strategic; DMI 1.1 Competenţe cheie pentru oferte de studii de calitate în şcoală – cerere de propuneri de tip grant; DMI 1.2 Învăţământ superior inovativ …

04.04.2013 – OI POSDRU MEN pune la dispoziţia beneficiarilor două documente ce cuprind actualizarea informaţiilor cu privire la noua denumire a autorităţii contractante şi noul reprezentant legal.

Pentru eficientizarea aprobării actelor adiţionale la contractul de finanţare, OI POSDRU MEN pune la dispoziţia beneficiarilor două documente ce cuprind actualizarea informaţiilor cu privire la noua denumire a autorităţii contractante şi noul reprezentant legal. Menţionăm că documentele pot fi vizualizate …

04.04.2013 – Ca urmare a programului desfăşurat în perioada martie-aprilie 2013 de către OI POSDRU MEN în afara locaţiei proprii, s-a primit o informare referitoare la depunerea documentelor şi înregistrarea cererilor de rambursare precum şi adresa de corespondenţă pentru documentele suplimentare aferente cererilor de rambursare.

Informare referitoare la depunerea documentelor la OIPOSDRU MEN

02.04.2013 – AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 67 privind publicarea Registrului Plăţilor la nivelul AMPOSDRU şi a Registrului Cererilor de Rambursare la nivelul Organismelor Intermediare pentru beneficiarii proiectelor cofinanţate din POSDRU 2007-2013

Instructiunea nr. 67

11.03.2013 – În data de 21 martie 2013, ora 11:00 va avea loc Workshop-ul Întreprinderea simulată – conectarea mediului academic cu cel de business. Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul Facultăţii de Business, str. Horea nr. 7

Invitaţia la eveniment

05.03.2013 – OI POSDRU CNDIPT a publicat spre consultare publica schitele Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.1, 2.3.

05.03.2013 – OI POSDRU CNDIPT a publicat spre consultare publica schitele Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.1, 2.3. DMI 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa – cerere de propuneri de tip strategic DMI 2.1 Tranzitia de la scoala …