18.06.2013 – Anunţ AMPOSDRU – date financiare

AMPOSDRU a publicat un anunţ referitor la introducerea cererilor de finanţare în modulul electronic ActionWeb. Conform anunţului, pentru evaluarea capacităţii financiare a solicitanţilor/parteneriatelor în conformitate cu algoritmul de calcul menţionat la punctul 3.1.1 din Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2013, solicitanţii şi partenerii acestora sunt rugaţi să completeze datele financiare aferente exerciţiului financiar n-3 (acolo unde este cazul) în secţiunea Justificarea bugetului; din formularul electronic al Cererii de finanţare.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi site-ul AMPOSDRU la următoarea adresă: http://www.fseromania.ro/index.php