Acțiuni inovative pentru reducerea abandonului pentru studenții FSPAC (AIRARS)

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Schema de granturi necompetitive pentru universități (grant mare)

Runda

Runda I

Perioada de implementare 23.11.2017-23.11.2020
Titlul Acțiuni inovative pentru reducerea abandonului pentru studenții FSPAC (AIRARS)
Director de grant Prof. dr. Dan-Tudor LAZĂR