Abilități și comPetențe pentru Elevi, viitori studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă (APEFTO)

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Grant competitiv Programe de vară de tip punte

Runda

Runda I

Perioada de implementare 11.07.2017-11.07.2020
Titlul Abilități și comPetențe pentru Elevi, viitori studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă (APEFTO)
Director de grant Conf. dr. Cristian SONEA