A fost publicat Ghidul Solicitantului

A fost publicat Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant aferentă DMI 2.3 Acces şi participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2012. Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestui document pot fi transmise la adresa de e-mail cndiptoiposdru@tvet.ro sau la numărul de fax 021.312.54.98, pana pe 20 februarie 2012