A fost publicat Ghidul Solicitantului

A fost publicat Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant aferentă DMI 2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii. Propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document pot fi transmise la adresa de e-mail: sansa2@oiposdru.edu.ro sau la numărul de fax 0242.311.866, până la data de 29.02.2012.