31.01.2014 – AMPOSDRU a publicat listele cererilor de finanţare aprobate pentru cererile de propuneri de proiecte CPP 153, 157, 159.

DG AMPOSDRU a publicat listele cererilor de finanţare aprobate pentru cererile de propuneri de proiecte CPP 153 (DMI 1.1), CPP 157 (DMI 1.3), CPP 159 (DMI 1.5). Ca urmare a suplimentării alocării financiare pentru CPP 153, 157, 159, au fost aprobate spre finanțare:

  • 25 de cereri de finanţare pentru CPP 153 (DMI 1.1),
  • 13 cereri de finanţare pentru CPP 157 (DMI 1.3),
  • 31 de cereri de finanţare pentru CPP 159 (DMI 1.5).

În cursul zilelor de 31 ianuarie şi 3 februarie 2014, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost respinse în faza B şi solicitanţii cererilor de finanţare aprobate vor primi scrisoarea de informare. Solicitanţii ale căror cereri de finanţare nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU MEN (http://posdru.edu.ro).

Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere. Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucureşti. Pentru contestaţiile depuse personal, data limită de înregistrare a contestaţiei la registratura AMPOSDRU este 7 februarie 2014, orele 16.00. Pentru contestaţiile transmise prin curier/poştă, data limită de transmitere este 7 februarie 2014.