30.05.2016 – Anunț MFE referitor la organizarea unei reuniuni cu potențialii beneficiari POIM 4.1.

Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, organizează o reuniune destinată potențialilor beneficiari în cadrul apelului de proiecte pentru Obiectivul Specific 4.1. “Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”, în data de 06 iunie 2016, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferințe, parter), începând cu ora 15:00.

Informații suplimentare se găsesc pe site-ul MFE, la următoarea adresă: http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/83/anun%C5%A3