29.11.2016 – MFE a prelungit perioada de depunere a cererilor de finanțare POCU-Stagii de practică!

MFE a prelungit până la 1 februarie 2017 apelul de proiecte „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, cu o alocare totală de peste 47,8 mil. euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU).

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014, începând cu 13 octombrie 2016 ora 15:00 până în data de 1 februarie 2017, ora 16:00.

Conform MFE, prelungirea termenului de depunere este justificată prin identificarea în urma solicitărilor primite prin sistemul help-desk, a unor secţiuni în Ghidul solicitantului aferent acestui apel, care necesită clarificări şi modificări. Clarificările şi completările vor face obiectul unui nou corrigendum aflat în prezent în pregătire.