29.06.2015 – MFE a publicat lista cererilor de finanțare admise în faza B pentru CPP 189.

MFE a publicat lista cererilor de finanțare care au fost respinse în Faza B, pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 189 “Stagii de practică pentru studenți” (DMI 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”).

În cursul zilei de 29.06.2015, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza B și solicitanții cererilor de finanțare aprobate vor primi scrisoarea de informare, exclusiv la adresa / adresele de e-mail precizate în cererea de finanțare.

Solicitanții ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere. Contestația se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poștă, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, Sector 1, București. Pentru contestațiile depuse personal, data limită de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este joi, 2 iulie 2015, ora 16.00. Pentru contestațiile transmise prin poștă sau prin curier, data limită de transmitere este joi, 2 iulie 2015. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în lista atașată, dar nu au primit Scrisoarea de informare, vor contacta OI POSDRU CNDIPT la adresa de e-mail evaluare2015@tvet.ro.